Włodawa

Zmarł ks. Andrzej Tomczak, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej

30
kwi 2024

We wtorek, 30 kwietnia zmarł ks. Andrzej Tomczak – emerytowany kapłan diecezji siedleckiej. Miał 70 lat; w Chrystusowym kapłaństwie przeżył 42 lata. Przez prawie 30 lat pełnił posługę proboszcza parafii w Starym Brusie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę, 5 maja. Rozpoczną się o godz. 15:00 od czuwania modlitewnego w kościele parafialnym w Starym Brusie. O godz. 16:45 celebrowane będą II nieszpory VI Niedzieli Wielkanocnej. O godz. 17:00 będzie sprawowana Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Po Eucharystii ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Requiescat in pace.

Biogram

Ks. Andrzej Tomczak (1953-2024 - u
rodził się 30 listopada 1953 r. w miejscowości Rokitnica w parafii Łask, obecnie archidiecezja łódzka. Jego rodzicami byli Jan i Zofia z d. Gierdalska małżonkowie Tomczak. Jego matka zmarła w 1967 r., kiedy był jeszcze uczniem Szkoły Podstawowej.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1968 r. dalszą naukę w zakresie szkoły średniej kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie. Zdał maturę eksternistycznie i otrzymał świadectwo dojrzałości w 1974 r. Tego roku rozpoczął formację zakonną w nowicjacie, a następnie kontynuował studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie.

W grudniu 1979 r. za zgodą przełożonych i po otrzymaniu zwolnienia z czasowych ślubów zakonnych, opuścił zakon i zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Został przyjęty do grona alumnów, odbył kilkumiesięczną praktykę katechetyczną w parafii Ceranów i kontynuował formację duchową i intelektualną do kapłaństwa w seminarium. Miał zdolności muzyczne i dlatego w seminarium był organistą w kaplicy.

Święcenia kapłańskie przyjął 13 lutego 1982 r. w katedrze siedleckiej z rąk bpa Jana Mazura.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przesmyki (1982-1985) i Parczew par. św. Jana Chrzciciela (1985-1993).

Z dniem 13 listopada 1993 r. został mianowany proboszczem parafii Stary Brus. Było to jedyne probostwo w jego posłudze duszpasterskiej. W dekanacie hańskim był wybierany przez kapłanów na urząd wicedziekana, co zatwierdzał biskup siedlecki. Wicedziekanem był mianowany 5 razy na 5-letnią kadencję W 1996 r. został mianowany dekanalnym wizytatorem nauczania religii.

W parafii ze wsparciem wiernych przeprowadził gruntowny remont odnowienia świątyni wewnątrz i zewnątrz. Proboszczem parafii Stary Brus był pełne 29 lat. Z dniem 30 czerwca 2023 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem w budynku parafialnym w Starym Brusie.
Zmarł 30 kwietnia 2024 r. w swoim mieszkaniu. Przeżył 70 lat w tym 42 lata w kapłaństwie.

opr. ks. Bernard Błoński
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

3 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Mariusz Wt. 30.04.2024 19:01:23

Zapisal sie wielkimi złotymi literami w kronikach parafii Stary Brus.

Waldemar Wójcik Śr. 01.05.2024 04:31:36

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Nynyny Wt. 07.05.2024 16:37:07

A gdzie transmisja z pogrzebu?Zabraklo miejsca na stronie?Wieczny odpoczynek racz Mu dac Panie….